Čistilna akcija ČS Moste

Četrtna skupnost Moste nas vabi, da se pridružimo v akciji »Očistimo našo četrt – postanite ambasador za lepše okolje«, ki bo potekala v tednu od 15. 04. 2021 do 21. 04. 2021. Izberimo si katerikoli dan v omenjenem tednu in se s svojo družino, sami, s sodelavci ali prijatelji (v skladu s...

POVABILO K VPISU V KRAJŠI PROGRAM V VRTCIH V LJUBLJANI

Spoštovani starši, Mestna občina Ljubljana bo v štirih ljubljanskih vrtcih organizirala krajše programe za otroke, ki še ne obiskujejo vrtca in bodo jeseni začeli obiskovati prvi razred osnovne šole. Programi bodo potekali nekaj ur dnevno in so za starše povsem brezplačni. Z vključitvijo v ta program bi poskrbeli za lažje...

Vračanje v šole 12. 4. 2021

Spoštovani, po novem odloku vlade in okrožnici MIZŠ se s ponedeljkom 12. 4. 2021 vsi razredi vračajo v šole. Delo bo organizirano enako kot pred zaprtjem šole 1. 4. 2021. Lep pozdrav  

ZAPRTJE ŠOL: Obvestilo o šolanju na daljavo 1. 4. – 11. 4. 2021

Spoštovani, po odloku vlade in okrožnici MIZŠ z dne 29. 3. 2021 bodo šole od 1. 4. do 11. 4. 2021 zaprte. Pouk bo potekal na daljavo v spletnih učilnicah in prek ZOOM učnih ur glede na razporede v posamezni učilnici kot doslej. NUJNO VARSTVO: Šola bo organizirala nujno varstvo...

Okrožnica o organizaciji pouka od 29. 3. do 2. 4. 2021

Spoštovani, seznanjamo z okrožnico MIZŠ glede org. pouka v tednu od 29. 3. do 2.4. 2021. Pouk še nadalje poteka kot običajno na šoli. Prosimo tudi za še nadaljnje dosledno sporočanje morebitnih posebnosti glede zdr. stanja otrok v povezavi s Covid (okrožnica), da tudi v bodoče lahko uspešno zamejujemo potencialno...

Slovenska pregledna razstava mladinske fotografije 2020

Člani krožka English Film Club so sodelovali na fotografskem natečaju Slovenska pregledna razstava mladinske fotografije 2020, ki ga je organiziral Digitalni foto klub Celje in Fotografska zveza Slovenije. Sodelovalo je 59 fotografov z 229 fotografijami. Letos je na natečaju zaradi razmer v katerih smo se znašli sodelovalo manj učencev, so...

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti 2021/22

Obvestilo! Poleg obveznih predmetov mora šola učencem v 4., 5. in 6. razredu ponuditi neobvezne izbirne predmete, učencem v 7. 8. in 9. razredu pa obvezne izbirne predmete. Prijave na izbirne  predmete (obvezne in neobvezne) bodo potekale preko portala Novi LoPolis.si od 19. do 26. marca 2021. Neobvezne izbirne predmete...

Navodila za prijavo/odjavo prehrane

Spoštovani Na povezavi si lahko preberete navodila za urejanje prehrane na portalu Lo.Polis. kaj se vidi na pregledu, čemu je namenjena prijava ter kako lahko otroka odjavite od obroka. Na koncu navodil so zapisana najbolj pogosta vprašanja, ki bodo razjasnila marsikatero dilemo glede prehrane. Dokument se nahaja tudi v meniju...

Okrožnica – organizacija pouka od 22. – 26. 3. 2021

Spoštovani, seznanjamo z okrožnico MIZŠ glede org. pouka v tednu od 22. do 26. marca. Prosimo tudi za še nadaljnje dosledno sporočanje morebitnih posebnosti glede zdr. stanja otrok v povezavi s Covid (okrožnica), da tudi v bodoče lahko uspešno zamejujemo potencialno širjenje okužb. Hvala za vašo dosedanjo doslednost in preventivo....

Dostopnost