Skoči na glavno vsebino

Subvencija

Subvencija prehrane za učence v osnovni šoli

Kaj je subvencija prehrane?

S subvencijo država zagotavlja brezplačno malico ali kosilo v osnovni šoli tistim učencem, ki so do tega upravičeni. Subvencija se lahko dodeli učencem, ki so prijavljeni na šolsko prehrano, njihovi starši pa imajo veljavno odločbo o otroškem dodatku. Iz te odločbe je razvidna upravičenost do subvencije. Praviloma velja subvencija od dneva prijave na šolsko prehrano pa do konca šolskega leta in ni potrebno oddajati nobene posebne vloge zanjo.

 Kdo je upravičen do subvencije?

  • Do subvencije šolske malice so upravičeni učenci iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo (iz odločbe za otroški dodatek) ne presega 652,12 €.
  • Do subvencije za šolsko kosilo so upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo (iz odločbe za otroški dodatek) ne presega 516,16 €.
  • Do subvencije malice so upravičeni še učenci, ki so nameščeni v rejniško družino, učenci, ki so prosilci za azil ter učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Ali je potrebno obroke pravočasno odjaviti tudi, če so subvencionirani?

Učenci dobivajo subvencionirano prehrano samo v času, ko so prisotni v šoli ali na šolskih dejavnostih. Če je učenec odsoten, malica in kosilo pa nista bila pravočasno odjavljena, morajo starši oz. skrbniki za čas odsotnosti plačati polno ceno obrokov, kljub temu da je za otroka prehrana sicer brezplačna. Zato bodite še posebej pozorni na pravočasno odjavo subvencionirane šolske prehrane, saj subvencija velja zgolj za prvi dan odsotnosti, nadaljnje dni pa ne.

Več o subvencioniranju šolske prehrane si lahko preberete na https://www.gov.si/te

Dostopnost