Izbirni predmeti

izbirniObvezni izbirni predmeti

Učenci 7., 8. in 9. razreda izbirajo predmete iz  družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa po eno uro na teden, razen pri tujem jeziku dve uri.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem pisno soglašajo njegovi starši. Izbrani uri sta lahko iz istega sklopa. Učenci so pri izbirnih predmetih številčno ocenjeni.

Med ponujenimi izbirnimi predmeti so učenci zadnjega triletja v šolskem letu 2020/21 izbrali naslednje izbirne predmete:

 

a) družboslovno-humanistični predmeti (izvajalec):

 • ansambelska igra – ANI (A. Zajec) – petek, predura
 • gledališki klub – GKL (K. Šulin Žabota) – sreda predura
 • klekljanje I – KL 1 (A. Zajec) – torek, 7. ura
 • klekljanje II – KL 2 (A. Zajec) – četrtek, 7. ura
 • klekljanje III – KL 3 (A. Zajec) – torek, predura
 • likovno snovanje I– LS 1 (M. Žura) – torek, predura
 • likovni snovanje II– LS 2 (M. Žura) – torek, 7. ura
 • likovno snovanje III – LS 3 (M. Žura) – sreda, predura
 • nemščina I – NI1 (dr. K. Malgaj) – torek in četrtek, 6. ura
 • nemščina II – NI2 (dr. K. Malgaj) – torek. 7. ura in sreda, predura
 • nemščina III – NI3 (dr. K. Malgaj)  – ponedeljek in četrtek, predura
 • turistična vzgoja – TVZ (A. Stojić) – četrtek, 7. ura
 • vzgoja za medije: radio – RAD (N. Brglez) – ponedeljek, predura
 • vzgoja za medije: televizija – TEV (A. Stojić) – ponedeljek, 7. ura

b) naravoslovno-tehnični predmeti (izvajalec):

 • izbrani šport: nogomet – IŠPN (P. Terčič) – ponedeljek, 7. in 8. ura (na 14 dni)
 • izbrani šport: odbojka – IŠPO (P. Terčič) – ponedeljek, 7. in 8. ura (na 14 dni)
 • multimedija – MME (D. Blaznik) – torek, predura
 • poskusi v kemiji – POK (M. Krajnc) – sreda, 6. in 7. ura (na 14  dni)
 • računalniška omrežja – ROM (D. Blaznik) – četrtek, 6. ura
 • sodobna priprava hrane – SPH (K. Kete) – torek, 6. in 7. ura (na 14 dni)
 • šport za sprostitev – ŠSP (J. Bregar) – sreda, 7. ura
 • urejanje besedil – UBE (D. Blaznik) – petek, predura

Neobvezni izbirni predmeti

Ob zaključku šolskega leta 2020/21 smo učencem, ki bodo v šolskem letu 2021/22 obiskovali 1. razred, ponudili neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik – angleščina. V skladu z normativi smo oblikovali tri skupine NIP prvi TJA (poučuje Karin Mezek).

Učencem, ki bodo v šolskem letu 2021/22 obiskovali 4., 5. in 6. razred, smo ponudili neobvezne izbirne predmete drugi tuji jezik nemščina, računalništvo, umetnost (likovna umetnost) in šport. Po upoštevanju normativov, ki jih določa pravilnik, smo oblikovali sedem skupin za izvajanje neobveznih izbirnih predmetov: ena skupina nemščine – NIP drugi TJN (dr. Kristina Malgaj), tri skupine računalništva – NIP RAČ (Dunja Blaznik), ena skupina športa – NIP ŠPO (Peter Terčič) in dve skupini umetnosti – NIP UME (Maja Žura).

 

Dostopnost