Knjižnica

knjiznica1Na šoli deluje šolska knjižnica za učence in strokovna knjižnica za pedagoške delavce. Delo v knjižnici izvajata in vodita Tina Pajnik in Katarina Šulin Žabota. Učencem in učiteljem je na voljo preko 13.000 enot knjižničnega gradiva in 20 naslovov periodičnega tiska.

Knjižnico najdemo v kletnih prostorih šole. Knjižnično gradivo je računalniško vodeno. V knjižnici imamo gradivo, ki ga učenci potrebujejo pri rednem pouku, leposlovje, primerno starosti učencev, in poljudnoznanstveno literaturo z različnih področij.

Knjižnična informacijska znanja (KIZ)

Pedagoške ure knjižnično informacijskih znanj  (KIZ) bodo izvedene v dogovoru z učitelji v času pouka. Namen teh ur je vzgoja bralca in uporabnika knjižnice.

Učbeniški sklad

Učenci si lahko vsako leto izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Obvestilo in naročilnice za izposojo učbenikov za naslednje šolsko leto prejmejo učenci v mesecu maju. Naročilnice, ki jih izpolnijo starši, je potrebno oddati do roka, ki je naveden na naročilnici. Učenci vrnejo učbenike za preteklo šolsko leto v juniju in prejmejo nove za prihodnje šolsko leto prvi teden v septembru. Če je kakšen učbenik uničen ali ni vrnjen, se ob koncu šolskega leta poravnajo stroški nakupa novega učbenika. V šolskem letu 2019/20 je izposoja učbenikov za učence od 1. do 9. razreda brezplačna. Skrbnica US je Tina Pajnik.

knjiznica2

Dostopnost