Skoči na glavno vsebino

Knjižnica

knjiznica1Na šoli deluje šolska knjižnica za učence in strokovna knjižnica za pedagoške delavce. Delo v knjižnici izvajata in vodita Tina Pajnik in Katarina Šulin Žabota. Učencem in učiteljem je na voljo preko 10.000 enot knjižničnega gradiva in 12 naslovov periodičnega tiska.

Knjižnico najdemo v kletnih prostorih šole. Knjižnično gradivo je računalniško vodeno. V knjižnici imamo gradivo, ki ga učenci potrebujejo pri rednem pouku, leposlovje, primerno starosti učencev, in poljudnoznanstveno literaturo z različnih področij.

Knjižnična informacijska znanja (KIZ)

Pedagoške ure knjižnično informacijskih znanj  (KIZ) bodo izvedene v dogovoru z učitelji v času pouka. Namen teh ur je razvijanje informacijske in bralne pismenosti, vzgoja bralca in uporabnika knjižnice.

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je zbirka učbenikov, ki je namenjena izposoji učencem. V šolskem letu 2023/24 zajema tudi delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred.

Učbeniški sklad je del knjižničnega gradiva in je vključen v informacijski sistem COBISS, vodi pa se ločeno od ostalih gradiv šolske knjižnice.

Učenci ste že meseca junija prejeli učbenike iz šolskega sklada za novo šolsko leto. Ti so v večini rabljeni, zato k njihovi ohranjenosti prispevate tako, da jih po prejemu skrbno zavijete s samolepilnim ovitkom (priporočeno) in ob tem ne poškodujete črtne kode. Opremite jih s svojim imenom in priimkom, da ne bo dvoma, čigav učbenik ob koncu šolskega leta vračate.

Z učbeniki ravnajte skrbno, da si jih bodo lahko izposodile tudi generacije, ki prihajajo za vami. Ob izteku šolskega leta učenci vrnete nepoškodovane in urejene učbenike, ki so last šole. Učbenike morate odviti iz zaščitnih folij (ne da bi poškodovali platnice) in odstraniti iz njih vse zapiske ter delovne liste. Za izgubljen ali uničen učbenik je potrebno plačati odškodnino. Višina nadomestila je določena glede na Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

Upravljavki učbeniškega sklada  v šolskem letu 2023/24 sta šolski knjižničarki Tina Pajnik in Katarina Šulin Žabota. Vsa vprašanja, pobude ali pripombe lahko naslovite na elektronski naslov knjiznica@osvp.si.

knjiznica2

Dostopnost