Sodelovanje s starši

gu

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki bodo v šolskem letu 2020/21 potekali po naslednjem razporedu:

ČAS IZVEDBE RAZRED

1. roditeljski sestanek

četrtek, 2. september 2021 1. razred
torek, 7. september 2021 2. in 3. razred
sreda, 8. september 2021 4. in 5. razred
četrtek, 9. september 2021 6.−9. razred

2. roditeljski sestanek

torek, 11. januar 2022 1.−3. razred
sreda, 12. januar 2022 4. in 5. razred
četrtek, 13. januar 2022 6.−9. razred

3. roditeljski sestanek

torek, 3. maj 2022 1.−3. razred
sreda, 4. maj 2022 4. in 5. razred
četrtek, 5. maj 2022 6.−9. razred

V času roditeljskih sestankov so v šoli prisotni vsi strokovni delavci šole.

Govorilne ure

Popoldanske govorilne ure bodo v šolskem letu 2018/19 potekale vsak prvi torek v mesecu od 16.00 do 17.30 za starše učencev od 1. do 5. razreda in od 17.00 do 18.30 za starše učencev od 6. do 9. razreda (razen septembra, decembra in maja, ko učitelji lahko izvedejo GU po roditeljskem sestanku):

ČAS IZVEDBE URA RAZRED
torek, 5. oktober 2021 16.00−17.30 1.−5. razred
17.00−18.30 6.−9. razred
torek, 2. november 2021 16.00−17.30 1.−5. razred
17.00−18.30 6.−9. razred
torek, 7. december 2021 16.00−17.30 1.−5. razred
17.00−18.30 6.−9. razred
torek, 1. februar 2021 16.00−17.30 1.−5. razred
17.00−18.30 6.−9. razred
torek, 1. marec 2021 16.00−17.30 1.−5. razred
17.00−18.30 6.−9. razred
torek, 5. april 2021 16.00−17.30 1.−5. razred
17.00−18.30 6.−9. razred

V času popoldanskih govorilnih ur so v šoli prisotni vsi strokovni delavci šole.

 

Dopoldanske govorilne ure izvajajo učitelji enkrat mesečno (tretji teden v mesecu) v dopoldanskem času glede na urnik posameznega učitelja. Razpored je dosegljiv na povezavi.

Dostopnost