Bralna značka

V šolskem letu 2021/22 lahko učenci od 2. do 9. razreda opravljajo bralno značko v šolski knjižnici. Za opravljeno bralno značko se šteje, če učenec ali učenka prebere 5 enot (pravljice, zbirke pesmi, romani, povesti, stripi, poljudno znanstvene knjige, fantastične pripovedi, dramska dela, …). Bralna sezona se začne 17. 9. 2021 in zaključi 22. 4. 2022. Učenci prvih razredov opravljajo bralno značko pri svojih učiteljih.

Bralna značka se lahko v knjižnici opravlja vsak dan od 13.00 do 14.20 ali po dogovoru s knjižničarkama.

Priporočilni seznami so oblikovani po vzgojno-izobraževalnih obdobjih in niso obvezujoči. Mladi bralci lahko predstavijo katerokoli knjigo, ki jih je navdušila.

Priporočilni seznami:

Dostopnost