Poklicna orientacija

poklicnaPedagoginja Maja Vuga vodi program poklicnega informiranja in svetovanja za učence od 7. do 9. razreda, s poudarkom predvsem na učencih 9. razreda, ki so pred pomembno odločitvijo, kam naprej po osnovni šoli.

Zakaj je poklicna vzgoja pomembna že za učence 7. in 8. razreda (z vsebinami, ki so del učnih načrtov že tudi v nižjih razredih)?

Pomembno se je zavedati, da odločanje o poklicni poti ne more biti zgolj stvar »navdiha« ob koncu 9. razreda, ampak je pomembno, da se učenci že v prejšnjih letih začnejo seznanjati z različnimi poklici in šolskimi programi, v katerih bodo lahko v najboljši možni meri zadovoljevali svoje interese in sposobnosti, da bo nato odločitev v 9. razredu čim lažja in dobro premišljena. Ni zanemarljivo tudi dejstvo, da se ob morebitni omejitvi vpisa v srednjo šolo po trenutno veljavnih merilih šteje tudi uspeh učenca pri obveznih predmetih v 7., 8. in 9. razredu, zato je dobro, da se učenci tega zares dobro zavedo že v 7. razredu, da ne bi bilo razočaranje v 9. razredu preveliko.

Program dela v 9. razredu

* Seznanitev učencev z glavnimi informacijami (razredna ura)
* Srednješolski programi
* Rokovnik za vpis v srednjo šolo
* Potek vpisa, merila za vpis ob omejitvi
* NPZ
* Štipendije
* Dejavniki poklicnega izbora
* Kam po informacije
* Delo s programom KAM in KAKO
* Izpolnjevanje eVprašalnika o poklicni poti
* Predavanje za starše na temo poklicne orientacije
* Timski sestanek (razredničarka, svetovalka ZRSZ, po potrebi tudi šolska zdravnica – z vsako posebej)
* Individualni razgovori v ŠSS (učenci in njihovi starši)
* Obisk informativnih dni, Sejma Informativa
* Izpolnjevanje in posredovanje Prijav za vpis v srednjo šolo
* Spremljanje stanja prijav
* Vpis

Program dela v 8. razredu

* Seznanitev učencev z glavnimi informacijami (razredna ura)
* Srednješolski izobraževalni sistem
* Dejavniki poklicnega izbora
* Kam po informacije
* Predavanje za starše na temo poklicne orientacije

Učenci dobijo večino informacij na razrednih urah ali osebno pri šolski pedagoginji.

Koristne povezave

 

Dostopnost