Skoči na glavno vsebino

Poklicna orientacija

poklicna

Pedagoginja Maja Vuga vodi program poklicnega informiranja in svetovanja za učence od 6. do 9. razreda, s poudarkom predvsem na učencih 9. razreda, ki so pred pomembno odločitvijo, kam naprej po osnovni šoli.

Zakaj je poklicna vzgoja pomembna že za učence 7. in 8. razreda (z vsebinami, ki so del učnih načrtov že tudi v nižjih razredih)?

Pomembno se je zavedati, da odločanje o poklicni poti ne more biti zgolj stvar »navdiha« ob koncu 9. razreda, ampak je pomembno, da se učenci že v prejšnjih letih začnejo seznanjati z različnimi poklici in šolskimi programi, v katerih bodo lahko v najboljši možni meri zadovoljevali svoje interese in sposobnosti, da bo nato odločitev v 9. razredu čim lažja in dobro premišljena. Ni zanemarljivo tudi dejstvo, da se ob morebitni omejitvi vpisa v srednjo šolo po trenutno veljavnih merilih šteje tudi uspeh učenca pri obveznih predmetih v 7., 8. in 9. razredu, zato je dobro, da se učenci tega zares dobro zavedo že v 7. razredu, da ne bi bilo razočaranje v 9. razredu preveliko.

Program dela v 9. razredu

* Seznanitev učencev z glavnimi informacijami o vpisu v srednjo šolo (predstavitev srednješolskih programov, potek vpisa, merila ob omejitvi vpisa v SŠ, vloga NPZ, Rokovnik za vpis v srednjo šolo, možnost štipendiranja, dejavniki poklicnega izbora, kam po informacije)
* Delo s programom KAM in KAKO
* Izpolnjevanje eVprašalnika o poklicni poti
* Predavanje za starše na temo poklicne orientacije
* Timski sestanek z razrednikom, po dogovoru tudi s svetovalko ZRSZ
* Individualni razgovori v ŠSS (učenci in njihovi starši)
* Obisk informativnih dni, Sejma Informativa
* Izpolnjevanje in posredovanje prijav za vpis v srednjo šolo
* Spremljanje stanja prijav
* Vpis v srednjo šolo

Program dela v 8. razredu

* Seznanitev učencev z glavnimi informacijami (srednješolski izobraževalni sistem, dejavniki poklicnega izbora, kam po informacije)
* Predavanje za starše na temo poklicne orientacije

Program dela v 7. razredu

* spoznavanje poklicev in področij dela

Program dela v 8. razredu

* spoznavanje sebe – svojih močnih področij, talentov, interesov, sposobnosti

(1. korak poklicne orientacije)

Učenci dobijo večino informacij na razrednih urah ali osebno pri šolski pedagoginji.

Koristne povezave

 

Dostopnost