Svetovalna služba

svetovalna

Šolska svetovalna služba deluje po načelu »odprtih vrat« in je namenjena tako učencem kot njihovim staršem pri reševanju učne ali vzgojne problematike in pri razreševanju težav v osebnostnem, telesnem ali socialnem razvoju otrok. Starši se po pomoč in nasvet pedagoginj lahko obrnejo tudi takrat, ko se znajdejo v socialno-ekonomskih ali katerihkoli drugih stiskah. Pri svojem delu šolska svetovalna služba tesno sodeluje tako z učitelji, vodstvom šole kot tudi z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, zdravstveni dom, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, Zavod RS za šolstvo, Zavod RS za zaposlovanje, policijska postaja …) in pri svojem delu sledi ciljem: omogočiti učencem šolski uspeh in optimalen osebnostni razvoj ter nuditi podporo učiteljem in staršem pri njihovih prizadevanjih za uspeh in razvoj otrok.

Vodita jo pedagoginji Maja Vuga in Mateja Demšar.

Glavna področja dela:

Mateja Demšar (mateja.demsar@osvp.si, telefon: 01 620 26 84):

  • koordiniranje dela z nadarjenimi učenci
  • svetovalno delo za učence od 1. do 4. razreda
  • vpis učencev v 1. razred

Maja Vuga (maja.vuga@osvp.si, telefon: 01 620 26 83):

  • prepis učencev iz drugih osnovnih šol
  • poklicna orientacija in vpis v srednjo šolo
  • svetovalno delo za učence od 5. do 9. razreda
  • vodenje dokumentacije svetovalne službe
Dostopnost