Kolesarski izpit

Učenci lahko v 5. razredu opravljajo kolesarski izpit.

Program usposabljanja za vožnjo kolesa obsega teoretično in praktično usposabljanje ter vožnjo v resničnem prometu.

Učenci med usposabljanjem za vožnjo kolesa:

 • pridobijo spretnosti, teoretična in praktična znanja za varno vožnjo s kolesom,
 • se naučijo pravilno ravnati v cestnem prometu v skladu s prometnimi predpisi in trenutno situacijo na cestišču,
 • poznajo sestavne dele kolesa in njihovo delovanje, obvezno opremo kolesa in znajo pravilno vzdrževati kolo,
 • se vzgajajo v kulturne in strpne udeležence v cestnem prometu, ki bodo znali varovati sebe in druge udeležence,
neimenovano1

foto: Slavica Cafuta

Učenec mora pri kolesarskem izpitu pokazati, da:

 • pozna in razume za kolesarje pomembne prometne znake in pravila v cestnem prometu,
 • da primerno obvladuje kolo,
 • razume odnose med udeleženci v cestnem prometu,
 • zna pravilno presojati v cestnem prometu.

Kolesarski izpit je opravljen, ko učenec uspešno opravi:

 • teoretični del kolesarskega izpita, ki ga opravlja s pomočjo računalniškega programa,
 • vožnjo na spretnostno-prometnem poligonu na šolskem igrišču
 • in vožnjo po javnih prometnih površinah v okolici šole.

Po opravljenem kolesarskem izpitu učenec prejme kolesarsko izkaznico, ki jo podpiše ravnatelj šole in starši.

Po prejetju kolesarske izkaznice učenec lahko kolesari v prometu sam, brez spremstva odrasle osebe. Ker učenec po uspešno opravljenem kolesarskem izpitu še ni sposoben dobro obvladovati prometno bolj zahtevnih ali zanj novih situacij, je pomembno, da starši otroka vsaj v začetku večkrat spremljate pri vožnji kolesa.

foto: Slavica Cafuta

foto: Slavica Cafuta

Pogoji za opravljanje kolesarskega izpita so tudi tehnično brezhibno opremljeno kolo, učenec mora med kolesarjenjem obvezno nositi na glavi kolesarsko čelado in podpisano soglasje staršev k opravljanju praktičnega usposabljanja za vožnjo kolesa in opravljanju kolesarskega izpita.

 

S teoretičnim usposabljanjem bomo pričeli v mesecu januarju, s praktičnim usposabljanjem pa v mesecu maju.

učiteljica Tatjana Bras

Dostopnost