Medgeneracijsko branje

Od leta 2107 učenci, njihovi družinski člani in zaposleni sodelujemo v projektu Medgeneracijsko branje, ki ga organizira Društvo bralna značka.

V šolskem letu 2017/18 so učenci od 5. do 9. razreda sodelovali v delavnicah. Udeleženci drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja so izvedli delavnice na prebrano knjigo 7 nagajivih, učenci tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja pa okroglo mizo o prebrani knjigi Sanje o belem štrpedu.

V šolskem letu 2018/19 so učenci od 1. do 4. razreda sodelovali v bralnem večeru s svojimi družinskimi člani, kjer smo spoznavali književne osebe iz slikanice Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom ter si izmenjali bralne izkušnje babic in vnukov.

V šolskem letu 2019/20 je bila izvedena bralnica za učitelje, kjer smo se pogovarjali o knjigi Gorana Vojnovića Jugoslavija, moja dežela. Druga delavnica je odpadla zaradi učenja na daljavo.

V šolskem letu 2020/21 smo izvedli šest bralnih delavnic, od tega pet na daljavo in eno v šolski knjižnici.  Učenci drugih in tretjih razredov so novembra prebrali nagrajeno slikanico Medved in klavir avtorja Davida Litchfielda in Kraljično na zrnu graha Hansa Christiana Andersena. Decembrska delavnica je bila namenjena učiteljem. Aprila je bila izvedena delavnica, ki so se je udeležili  učenci 3.a razreda OŠ Vide Pregarc in učenci 3.a razreda OŠ Vodmat. Z učiteljicami so se pogovarjali o prebrani knjigi Dese Muck Anica in grozovitež. Poleg analize besedila in spoznavanja različnih vidikov književnih oseb, so učenci oblikovali pravo bralno debatnico na temo branja. V sredo, 19. maja 2021, smo izvedli šesto delavnico. Bralne debatnice so se udeležili prijavljeni učenci 9.a in 9.b razreda, ki so prebrali knjigo Jaz, drugačna. Ponosni smo na naše mlade bralce, ki so poročali o svojih bralnih doživetjih, čustvih in kulturnih razlikah, ki jih sprejemajo kot del svojih življenj.

V šolskem letu 2021/22 načrtujemo šest delavnic.

V petek, 17. decembra 2021, je v šolski knjižnici potekala prva delavnica. Učenci Centra Janeza Levca so prebrali Rdečo kapico v slovenskem in angleškem jeziku in ob ilustracijah opisali pravljično dogajanje v gozdu.

V ponedeljek, 20. decembra 2021, je v spletnem okolju Zoom potekala druga delavnica na temo poezije. Prebirali smo pesmi slovenskih in tujih avtorjev, se pogovarjali o najljubših avtorjih ter o otroški poeziji.

V torek, 2. februarja 2022, je potekala tretja delavnica v 3.b oddelku, kjer so naši mladi bralci prebirali angleške knjižice.

V četrtek, 21. aprila 2022, smo izvedli četrto delavnico. Učenke osmega in devetega razreda so se pogovarjali o prebrani knjigi Preživetje, ki jo je napisal Igor Karlovšek.

V ponedeljek, 25. aprila 2022, je v šolski knjižnici dvanajst bralcev sodelovalo v peti delavnici. Pogovarjali smo se o knjigi Elvis Škorc, genialni štor, ki jo je napisala Janja Vidmar.

 

Dostopnost