Skoči na glavno vsebino

Likovno snovanje I

Z likovnim ustvarjanjem učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote. Izbirni predmet dopolnjuje vsebine rednega pouka likovne umetnosti in poteka 35 šolskih ur. Učenec lahko predmet obiskuje 1 leto ali 3 leta, saj se vsebina  nadgrajuje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Pri predmetu učenci izvajajo likovne naloge s področij risanja, slikanja in kiparstva. Nekatere likovne naloge bodo učenci izvajali s pomočjo računalnika. Svoje znanje bodo poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje.

Učenec bo spoznal in se naučil linearne elemente in površine, risbo in kompozicijo, pisavo, pisavo in risbo (strip), komponiranje barvnih ploskev, modo (modna skica), kiparske elemente.

Maja Žura, mag. likovne umetnosti

Dostopnost