Skoči na glavno vsebino

Varno s soncem

clip_image001_0003

Projekt Varno s soncem je zasnovan kot program. Nosilec programa je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Poleg osrednje vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji se NIJZ aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva. NIJZ predstavlja tudi ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje.

Program Varno s soncem je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok in šolarjev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Nastal je kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas (vir: Register raka) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin.

Od leta 2010 dalje so v program vključeni četrtošolci. Takrat smo se v program vključili tudi na naši šoli, predvsem zaradi četrtošolcev, ki ob koncu šolskega leta odidejo v letno šolo v naravi. Izobraževalno gradivo dobijo tudi starši.

S programom opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Želimo, da bi pravilno zaščito pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov že otroci osvojili kot svoj način življenjskega sloga.

Vodja projekta je Katarina Lavrič.

Dostopnost