Skoči na glavno vsebino

Prometna ureditev, parkiranje ter prometna varnost pred in v okolici šole

Spoštovani,

v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU MOL, Četrtno skupnostjo ter PP Moste ter redarsko službo vas ob pričetku šolskega leta prosimo za dosledno spoštovanje prometnega režima v okolici šole po priloženem načrtu (shematski prikaz spodaj).

Prosim vas, da v čim večji meri spodbujate svoje otroke, da v šolo prihajajo peš (ali s kolesom, skirojem …) ter tudi sami otroke v šolo ali iz šole spremljate peš (ali npr. s kolesom …), saj s tem vsi skupaj doprinašamo k večji varnosti vaših otrok, naših učencev v neposredni okolici šole ter obenem k zmanjšanju onesnaževanja okolja in spodbujanju gibanja za zdravje.

Želeli bi si tudi, da avtomobilov ob prihodu pred šolo ne parkirate na pločnike oz. jih ne puščate na cesti ali dovozih, ampak na označenih parkirnih mestih.

Ker se zaposleni na šoli soočamo z velikim pomanjkanjem parkirnih mest, vas lepo prosimo da parkirna mesta neposredno pred šolo vzdolž ob stavbi pustite nezasedene (tabelna označba “Dovoljeno za OŠ Vide Pregarc”), da lahko učitelji pravočasno pričnejo s poukom.

Obveščamo tudi, da se bodo v našem šolskem okolišu izvajale redne kontrole prometa in meritve z namenom zagotavljanja varnosti otrok v prometu. V mesecu septembru bodo te meritve še toliko bolj pogoste.

Le skupaj lahko ustvarjamo varnejše okolje za naše učence, vaše otroke in poskrbimo za njihovo varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu.

Hvala, ker s svojim zgledom vsakodnevno prispevate k temu.

S prijaznimi pozdravi

Dostopnost