Svet šole

svet-sole

Je organ upravljanja šole katerega pristojnosti so opredeljene v 48. členu ZOFVI-ja in 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI-ja (Ul. št. 58/2009). Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.

Svet zavoda OŠ Vide Pregarc od 5. 10. 2016 sestavlja:

  • pet predstavnikov zaposlenih: Ivanka Hočevar Istenič, Andrej Kavčič, Tina Pajnik, Sonja Salajko, Katarina Šulin Žabota;
  • trije predstavniki staršev: Goce Filovski, Jure Jovanovič, Nataša Žerjav;
  • trije predstavniki ustanovitelja: Jakob Lojk, Janez Peskar, Robert Rihter.

Predsednik Sveta zavoda je Robert Rihter in namestnica je Tina Pajnik.