Priporočila NIJZ za prvi teden pouka

Spoštovani, v petek smo šole prejele okrožnico ministrstva in nova priporočila glede nošenja mask v skupnih prostorih na šoli od starosti 6 let dalje. Opisana priporočila so na voljo na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2 Prosimo, da se z upoštevanjem priporočil skupaj potrudimo v čim večji meri zagotavljati varno okolje vsem, ki sobivamo na šoli. Zaposleni na šoli bomo otroke in vas...

Obvestilo za 1. šolski dan

Ljubljana, 28. 8. 2020 Spoštovani učenci in starši! V letošnjem šolskem letu bo pričetek pouka potekal v drugačni obliki, skladno s smernicami MIZŠ in NIJZ po modelu B, kar pomeni, da se pouk izvede za vse zdrave učence na podoben način kot v mesecu juniju z upoštevanjem priporočil ter skladno s Hišnim redom in Pravili šolskega reda OŠ Vide Pregarc....

Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta

Spoštovani starši, obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje: V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. Otroku ni bila odrejena karantena. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije. Če se bodo pri mojem...

Nov prometni režim v okolici šole

Dragi učenci, starši in drugi obiskovalci šole, obveščamo vas, da je v okolici šole spremenjen prometni režim. Prosimo, da ste pozorni na spremembe in nam pomagate vzdrževati varno okolje.

Dostopnost