ZAPRTJE ŠOL: Obvestilo o šolanju na daljavo 1. 4. – 11. 4. 2021

Spoštovani,

po odloku vlade in okrožnici MIZŠ z dne 29. 3. 2021 bodo šole od 1. 4. do 11. 4. 2021 zaprte. Pouk bo potekal na daljavo v spletnih učilnicah in prek ZOOM učnih ur glede na razporede v posamezni učilnici kot doslej.


NUJNO VARSTVO:
Šola bo organizirala nujno varstvo za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev (če je samohranilec/ka), sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), tj. v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da morajo starši predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Starše učencev od 1. do 3. razreda prosimo, da razrednikom do torka, 30. 3. 2021 do 14.00 javite, ali vaš otrok v času zaprtja šole potrebuje nujno varstvo, TERMIN prihoda in odhoda, obenem pa tudi dostavite potrdilo delodajalca (OBRAZEC). Nujno varstvo bo organizirano od 6.00 do 15.00.

Za učence v nujnem varstvu bosta organizirana dopoldanska malica in kosilo, v kolikor bodo na ta dva obroka naročeni. Prijave/odjave sprejemamo do 9.00 zjutraj za naslednji dan.


TOPLI OBROKI
za učence in dijake
Za učence in dijake, ki se izobražujejo na daljavo, šola organizira in zagotavlja topli obrok skladno s kriteriji, kot je to veljalo v jesensko-zimskem času. Prijave na tople obroke je potrebno sporočiti en dan vnaprej do 9.00 zjutraj v tajništvo na elektronski naslov tajnistvo@osvp.si oz. tel. 01 620 26 80 ali 051 440 734.


ZAGOTOVITEV OPREME ZA POUK NA DALJAVO
Do torka, 30. 3. 2021 do 14.00 razrednikom
prav tako sporočite, kdor nujno potrebuje računalniško opremo (tablico, prenosnik – glede na razpoložljivost) za pouk na daljavo. Razpoložljivost opreme je omejena, zato prosimo za preudarnost, da opremo dobijo res tisti, ki nimajo nobene druge možnosti.

 

Da bo zaprtje države in šol dejansko imelo učinek, vas lepo prosimo za dosledno spoštovanje vseh preventivnih ukrepov v tem času, saj le na ta način lahko zaustavimo epidemijo.

 

Hvala tudi za vaše razumevanje, medsebojno podporo in pomoč pri vnovični izpeljavi pouka na daljavo.

Vodstvo šole

 

Priloge:
1. Okrožnica MIZŠ
2. Obvestilo MOL o izvajanju nujnega varstva
3. Obrazec za potrdilo delodajalca o zaposlitvi v kritični infrastrukturi

Dostopnost