Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je zbirka učbenikov, ki je namenjena izposoji učencem. V šolskem letu 2021/22 zajema tudi delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred.

Učbeniški sklad je del knjižničnega gradiva in je vključen v informacijski sistem COBISS, vodi pa se ločeno od ostalih gradiv šolske knjižnice.

Učenci si  izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada v prvem tednu septembra in jih vrnejo v knjižnico ob zaključku šolskega leta. V primeru odtujenega, poškodovanega ali izgubljenega gradiva je uporabnik po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov dolžan plačati odškodnino.

Upravljalki učbeniškega sklada  v šolskem letu 2021/22 sta šolski knjižničarki Tina Pajnik in Katarina Šulin Žabota. Vsa vprašanja, pobude ali pripombe lahko naslovite na elektronski naslov knjiznica@osvp.si.

Dostopnost