Sklep MIZŠ: Prilagoditev potrebnega števila ocen v šolskem letu 2021/22

Spoštovani,

obveščam vas o Sklepu ministrice za izobraževanje, znanost in šport o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022, ki naslavlja število ocen, ki jih je potrebno pridobiti glede na število tedenskih ur posameznega učnega predmeta:

  • pri manj kot dveh urah tedensko je potrebno pridobiti minimalno eno oceno v letu;
  • pri dveh urah tedensko je potrebno pridobiti minimalno dve oceni v letu;
  • pri več kot dveh urah tedensko je potrebno pridobiti vsaj tri ocene v letu.

S spoštovanjem
Andrej Kavčič, v. d. ravnatelja

Dostopnost