Priporočila NIJZ za prvi teden pouka

Spoštovani,

v petek smo šole prejele okrožnico ministrstva in nova priporočila glede nošenja mask v skupnih prostorih na šoli od starosti 6 let dalje. Opisana priporočila so na voljo na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2

Prosimo, da se z upoštevanjem priporočil skupaj potrudimo v čim večji meri zagotavljati varno okolje vsem, ki sobivamo na šoli. Zaposleni na šoli bomo otroke in vas redno obveščali o morebitnih spremembah, na izvrševanje priporočil pa sprotno opozarjali.

Prilogi: Okrožnica MIZŠ, Priporočilo NIJZ

Dostopnost