POVABILO K VPISU V KRAJŠI PROGRAM V VRTCIH V LJUBLJANI

Spoštovani starši,

Mestna občina Ljubljana bo v štirih ljubljanskih vrtcih organizirala krajše programe za otroke, ki še ne obiskujejo vrtca in bodo jeseni začeli obiskovati prvi razred osnovne šole. Programi bodo potekali nekaj ur dnevno in so za starše povsem brezplačni.

Z vključitvijo v ta program bi poskrbeli za lažje všolanje otrok, otrokom pa bi ta način omogočili, da bi uspešneje navezovali prve stike s sošolci, osvojili novo okolje in imeli večje možnosti za učne uspehe.

Krajši program je namenjen otrokom med 5. in 6. letom starosti, ki bodo s 1. septembrom 2021 vstopili v prvi razred osnovne šole in še ne obiskujejo vrtca. Starši lahko v ta program vpišejo tudi mlajše bratce in sestrice, ki so že dopolnili štiri leta (za mlajše program ni primeren). Pogoj za vpis je, da otroci še ne obiskujejo drugih programov v vrtcu.

Staršem priporočajo, da otroka vpišejo v vrtec, ki vam je najbližje glede na lokacijo vašega prebivališča in izbrane osnovne šole, v katero ste vpisali vašega otroka, ni pa to obvezno. Za otroke iz šolskega okoliša OŠ Vide Pregarc je to VRTEC OTONA ŽUPANČIČA.

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA
Lokacija: Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri, Novosadska ulica 1, Ljubljana
Skupaj ur v programu: 144 ur Termin: 3.5.2021 – 2.7.2021, 4 x tedensko (ponedeljek, torek, sreda, četrtek) od 15. do 19. ure
Kontakti za vpis: Ina Stojanovič, svetovalna delavka; svetovalnaozina@guest.arnes.si;
T: 01/520-97-57 , M: 041-932-553.

 

Vpis bo potekal v četrtek in petek, 15. in 16. aprila 2021, med 8.00 in 15.00 uro.

Starši pošljete vlogo za vpis otroka v krajši program na elektronski naslov vrtca ali se najavite na oseben obisk v vrtcu, lahko pokličete tudi po telefonu na kontaktno številko vrtca. Če bo prijav v posameznem vrtcu manj kot osem, vrtec programa ne bo izvajal. V takem primeru vas bo vrtec, kamor boste poslali vlogo za vpis otroka v krajši program za svojega otroka, povprašal, ali bi želeli svojega otroka vpisati v drugi vrtec.

Če vam razpisani čas in kraj izvajanja krajšega programa ne bi ustrezal, lahko vlogo za vpis otroka v krajši program pošljete v enega od ostalih vrtcev, ki so zapisani spodaj.

VRTEC GALJEVICA
Lokacija: Vrtec Galjevica, enota Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana
Skupaj ur v programu: 144 ur Termin: 3.5.2021 – 2.7.2021, 4 x tedensko (ponedeljek, sreda, četrtek, petek) med 8.00 in 12.00 uro
Kontakti za vpis: Sergeja Zemljarič, svetovalna delavka; svetovalna.delavka@vrtec-galjevica.si;
T: 01/4204-737, M: 040-322-136.
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
Lokacija: Vrtec Hansa Christiana Andersena, enota Marjetica, Bitenčeva 4, Ljubljana
Skupaj ur v programu: 144 ur Termin: 3.5.2021 – 2.7.2021, 4 x tedensko (ponedeljek, torek, sreda, četrtek) med 15:00 in 19:00
Kontakti za vpis: Nadja Beguš, svetovalna delavka; nadja.begus@vrtecandersen.si;
T: 01/583-82-11, M: 040-469-523.
VRTEC JELKA
Lokacija: Vrtec Jelka, enota Jelka, Glavarjeva ulica 18 a, Ljubljana
Skupaj ur v programu: 144 ur Termin: 3.5.2021 – 2.7.2021, 4 x tedensko (ponedeljek, torek, sreda, četrtek) od 8. do 12. ure (če bi bilo več interesa za popoldansko izvedbo, lahko izvedemo program tudi popoldan od 15. do 19. ure)
Kontakti za vpis: Tjaša Brodnik, pomočnica ravnateljice; tjasa.brodnik@vrtec-jelka.si;
T: 01/581-91-82, M: 041-267-470.

 

Dostopnost