Okrožnica o organizaciji pouka od 29. 3. do 2. 4. 2021

Spoštovani,

seznanjamo z okrožnico MIZŠ glede org. pouka v tednu od 29. 3. do 2.4. 2021. Pouk še nadalje poteka kot običajno na šoli.

Prosimo tudi za še nadaljnje dosledno sporočanje morebitnih posebnosti glede zdr. stanja otrok v povezavi s Covid (okrožnica), da tudi v bodoče lahko uspešno zamejujemo potencialno širjenje okužb. Hvala za vašo dosedanjo doslednost in preventivo.

Lep pozdrav

Dostopnost