Obvestilo – pouk na daljavo v 2. A, 6. A, 6. C, 7. A in 7. B

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene 7-dnevne karantene za spodaj navedene oddelke izvaja izobraževanje na daljavo:

– v 2. A karantena od 11. do 17. 1. 2022, pouk na daljavo od 13. 1. do vključno 17. 1. 2022, k pouku se vrnejo v torek 18. 1. 2022;

– v 6. A karantena od 10. do 16. 1. 2022, pouk na daljavo se izvaja do vključno 14. 1. 2022, k pouku se vrnejo v ponedeljek 17. 1. 2022;

– v 6. C karantena od 10. do 16. 1. 2022, pouk na daljavo se izvaja do vključno 14. 1. 2022, k pouku se vrnejo v ponedeljek 17. 1. 2022;

– v 7. B karantena od 10. do 16. 1. 2022, pouk na daljavo se izvaja do vključno 14. 1. 2022, k pouku (oz. ŠVN) se vrnejo v ponedeljek 17. 1. 2022;

– v 7. A se pouk na daljavo podaljša do vključno 14. 1. 2022, k pouku (oz. ŠVN) se vrnejo v ponedeljek 17. 1. 2022;

 

Vsa obvestila šola staršem posreduje po elektronski pošti.

Andrej Kavčič, v. d. ravnatelja

Dostopnost