Obvestilo – pouk na daljavo v 5. A in 7. A

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene za oddelka 5. A in 7. A izvaja izobraževanje na daljavo:

  • v 7. A od 7. do vključno 12. 1. 2022 in
  • v 5. A od 7. do vključno 14. 1. 2022

z možnostjo skrajšanja trajanja v primeru spremembe v trajanju karantene, sprejete z odlokom, smernicami NIJZ ali drugo veljavno zakonodajo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni).
Vsa obvestila šola staršem posreduje po elektronski pošti.

Andrej Kavčič, v. d. ravnatelja

Dostopnost