Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je zbirka učbenikov, ki je namenjena izposoji učencem. V šolskem letu 2019/20 zajema tudi učna gradiva za 1. in 2. razred.

Učbeniški sklad je del knjižničnega gradiva in je vključen v informacijski sistem COBISS, vodi pa se ločeno od ostalih gradiv šolske knjižnice.

Učenci si s prijavnico, ki jo prejmejo v mesecu juniju, izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada za naslednje šolsko leto in jih vrnejo v knjižnico ob zaključku šolskega leta. V primeru odtujenega, poškodovanega ali izgubljenega gradiva je uporabnik po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov dolžan plačati odškodnino.

Upravljalec učbeniškega sklada je v šolskem letu 2019/20 šolska knjižničarka Tina Pajnik. Vsa vprašanja, pobude ali pripombe lahko naslovite na elektronski naslov knjiznica@osvp.si.